PRIVACY STATEMENT (AVG) P2 Events

 

 

Algemeen

De privacy van deelnemers is voor Poging Twee Events (hierna te noemen P2) een groot goed. In overeenstemming met de nieuwe standaarden van de AVG gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u aan P2 levert, worden alleen voor P2 doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Als deelnemer beheert u uw eigen persoonsgegevens bij P2. U kunt op de website van P2 bij ‘contact’ te allen tijde uw gegevens bij P2 opvragen en deze desgevraagd laten verwijderen. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.

U kunt hieronder kennisnemen van het ons volledige Privacy statement

Privacy statement P2

In dit privacy statement wordt omschreven hoe Poging Twee Events (hierna: P2) omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals deelnemers aan evenementen (hierna: “de gebruiker” of “u”).

 

Op het moment dat u uw gegevens aan P2 verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy statement. P2 verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam, de achternaam, het adres, het e-mailadres, telefoonnummer(s) (privé, zakelijk en/of mobiel), geslacht, geboortedatum, personeelsnummer, bedrijfsonderdeel en wijze van deelname van de gebruiker. P2 verwerkt deze persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Daarnaast is ons Privacy statement ook van toepassing op alle informatie die P2 over u verzamelt via de website www.pogingtwee.nl

 

 

Websites van derden

 

Ons Privacy statement is niet van toepassing op websites waarnaar P2 een hyperlink aanbiedt. U dient voor het privacy beleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken. P2 is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen.

 

 

Doeleinden

 

P2 (of een opdrachtgever van P2) kan uw gegevens gebruiken: ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen in de meest ruime zin, maar onder andere; voor het beheer van haar deelnemersadministratie; voor het verschaffen van informatie over evenementen, voor aanbiedingen en andere hier niet nader omschreven activiteiten die door of in opdracht van P2 worden georganiseerd, voor communicatie per e-mail, social media, sms, mms, flyers, brochures dan wel per traditionele post, etc.; voor de verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes); voor het monitoren, verbeteren en beveiligen van haar websites; voor het uitvoeren van marktonderzoeken.


Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevensbeheer (bewaartermijn)

Uw gegevens worden in een afgeschermde digitale omgeving bewaard voor de duur dat u gebruik maakt van de P2 activiteiten. Wanneer u aangeeft dat u niet langer gebruik wilt maken van onze activiteiten dan wel dat u niet langer werkzaam bent bij één van de organisaties waarvoor P2 activiteiten verricht, dan worden uw gegevens ultimo jaar verwijderd uit ons systeem. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.

Gegevens wijzigen en/of opvragen

 

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en zo nodig (laten) wijzigen, verwijderen het recht om toestemming te kunnen beperken en weer te kunnen intrekken, het recht op data portabiliteit zodat u uw gegevens eenvoudig kunt verkrijgen om bijvoorbeeld door te kunnen geven aan een andere organisatie/persoon. Dit kunt u doen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met P2. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.


Websitebeheer

 

Behalve de gegevens die P2 over u verzamelt zoals hierboven beschreven, behoudt P2 zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Met cookies kunnen onder meer de volgende gegevens verzameld worden: tijd en datum van bezoeken, inloginformatie, het IP-adres van de gebruikte computer, browsertype en -versie, gegevens over het besturingssysteem en platform, het cookie-nummer, welke delen van de site zijn bezocht of waarnaar is gezocht, de URL’s (domeinnamen) van de sites via welke u een P2-site heeft bezocht en via welke pagina u de website heeft verlaten. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Afmelden van mailings

 

Onder aan elke mailing die u van P2 ontvangt, heeft u de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de mailinglijst. Na uitschrijving, zult u geen mailings meer direct van P2 ontvangen.

 

 

Beveiliging

 

P2 doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de server waarop de gegevens van onze deelnemers zijn opgeslagen. De server is voorzien van de nodige beveiligingssystemen en individuele toegangscodes per gebruiker.

 

 

Verstrekking van gegevens

 

P2 kan uw gegevens verstrekken aan de met P2 gelieerde ondernemingen en partijen, die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de dienstverlening. Daarbuiten zal P2 geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij P2 hiertoe wettelijk verplicht is/wordt.

 

 

Wijzigingen

 

P2 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy statement van P2 te bestuderen ten aanzien van wijzigingen en/of verbeteringen.

 

 

Houten, versie 1 februari 2020

Welkom bij het Knauf partnerprogramma

Als deelnemer aan het Knauf Partnerprogramma profiteert u van veel extra voordelen. Over de gerealiseerde magazijn artikelen omzet (van het voorgaande jaar) ontvangt u van ons een budget. Dit budget staat in de brief die u ontvangen heeft bij het welkomstpakket.

CONTACT 

+3130 636 1192

info@knaufevents.nl

Korte Schaft 8

3991 AT Houten

Algemene voorwaarden | AVG - Privacy statement | © Copyright Poging Twee